Jak budować zdrowe relacje interpersonalne i utrzymać trwałą przyjaźń?

Wprowadzenie Definicja zdrowych relacji interpersonalnych Zdrowe relacje interpersonalne to te, które opierają się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. To umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych więzi z innymi ludźmi. W takich relacjach każda strona czuje się akceptowana i doceniana, a komunikacja jest otwarta i szczera. Rola relacji w życiu człowieka Relacje interpersonalne odgrywają kluczową rolę …